Kredyt hipoteczny dla Ciebie

Oferta 18 banków

Indywidualne podejście do klienta

Badanie zdolności kredytowej

OPEN FINANCE

W roku 2007 zostaliśmy
liderem branży doradztwa
finansowego w Polsce

Nie pobieramy
opłat od klientów
Współpracujemy z większością
instytucji finansowych
liczących się na polskim rynku
Koncentrujemy się na
kompleksowym
pośrednictwie finanswowym

Więcej informacji u doradcy

Agata Wójcik

agata.wojcik@open.pl

Umów się na spotkanie z doradcą:
722261614

Oblicz możliwą ratę kredytu

Przejdź do kalkulatora udostępnionego przez Open Finance,
który pozwala obliczyć wysokość rat.

Szczegóły oferty dostępne u doradcy. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.

Open Finance SA uprzejmie informuje, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowane Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych przez doradcę. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), z poniżej wskazanymi podmiotami: Alior Bank SA, BOŚ SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, mBank Hipoteczny SA, PEKAO Bank Hipoteczny SA, PKO BP SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, PKO Bank Hipoteczny SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA oraz na podstawie umowy marketingowej z Plus Bank SA oraz Bank Pekao SA. Stan na dzień 26.01.2017r.

Kalkulator zdolności kredytowej dostępny u doradcy w oddziałach Open Finance S.A. Kalkulator zdolności kredytowej pozwala obliczyć maksymalną kwotę kredytu o jaką mogą się Państwo ubiegać. Zdolność kredytowa może różnić się w zależności od banku i waluty kredytu. Prezentowane wyniki nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.